Menu

Werkwijze

Dierenarts en assistentes
Bij Dierenkliniek Kapellerlaan wordt u altijd door dezelfde  dierenarts geholpen.
We werken hard om u als team tegemoet te treden en streven er naar om het verlenen van professionele diergeneeskunde op een hoog niveau te blijven handhaven. Behandelingen en/of operaties worden uitgebreid met u doorgenomen en besproken.

Dienst
We vinden het prettig om u met raad en daad terzijde te staan met vragen of verzoeken betreffende uw huisdier. U kunt altijd bij ons terecht, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij maken deel uit van een dienstregeling met een aantal dierenartsen in de buurt. De dierenartsen uit de dienst zijn alle gezelschapsdierenartsen, zodat u huisdier altijd professioneel geholpen wordt.

Kliniek
Om u de mogelijkheden tot bezoek aan onze kliniek zo groot mogelijk te maken kunt u op het spreekuur of op afspraak terecht ( zie onder kop openingstijden!). Om de kennis en kunde op peil te houden en te verbeteren gaat de dierenarts en de assistentes regelmatig op na of bijscholingscursus. De assistenten in de praktijk hebben allemaal het paraveterinair diploma en zijn allrounders.

Apparatuur
Ook wordt onze kliniek waar mogelijk uitgebreid en gemoderniseerd. Wij beschikken over een digitale röntgen, waardoor we nog beter in staat zijn om tot een juiste diagnose te komen.
Ook een modern echo-apparaat, een bloedanalyse-apparaat en een endoscoop maken deel uit van onze uitrusting.
De operatie kamer is uitgerust met o.a.gasanesthesie apparaat, bewakings apparaten ( capnograaf (CO2 meting), hartslag, saturatie meter, temperatuur meter etc).

De opname
De opnameruimtes ( maar liefst 8 hokken ) zijn uitgerust met webcams zodat u uw huisdier thuis kunt blijven volgen wanneer het bij ons is opgenomen. (Vraag naar de voorwaarden)
De hokken zijn voorzien van modernste snufjes, zoals camera, stroom, licht. Daarnaast kunnen wij van 2 grote hokken door de midden afscheiding weg te halen 1 groot hok maken voor de grote rassen zoals bijvoorbeeld de Duitse dog of Ierse wolfshond.
Door onze jarenlange ervaring met het hebben van een Duitse Dog, kunnen wij de gevreesde maagdiltatatie/torsie optimaal behandelen ( starre sonde om maag te ledigen,maagspoelingen, grotere tangen , afzuig systemen, ervaring met maagwand vast zetten etc ).

Specialist
Als er onverhoopt een behandeling niet in onze kliniek kan worden uitgevoerd zullen wij u doorverwijzen naar een specialist.

Afscheid
Is het onvermijdelijke einde gekomen, dan hebben wij een speciale ruimte om u en uw huisdier op een waardige manier in alle rust van elkaar  afscheid te laten nemen. (zie ook afscheid nemen)

Contante en PIN betalingen
Behandelingen en leveringen vinden uitsluitend plaats tegen contante of PIN betaling. Wij accepteren geen creditcards.
Indien gewenst kan een kostenraming voor een behandeling gemaakt worden. Let wel: een kostenraming is GEEN prijsafspraak.
Betalingsregelingen kunnen helaas niet getroffen worden. Geretourneerde medicijnen en/of aangebroken goederen worden niet vergoed. Op (behandelings) overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.
>> Download HIER de Algemene voorwaarden

Terug naar beginscherm

24 uur, 7 dagen per week is onze webwinkel voor u open Direct hier bestellen